ФЭЙСБҮҮКИЙН СУРГАЛТЫН ТУХАЙ ТОВЧХОН

Энэхүү сургалт нь Facebook -г бизнестээ хэрхэн үр дүнтэйгээр ашиглах, Монгол хэрэглэгчдийн талаарх тоон мэдээ судалгаа, зар сурталчилгаагаа зөв зорилтот хэрэглэгчдэд хүргэх талаар цогц мэдээллийг практик дадлагатайгаар хүргэх юм.

Товчхондоо та Facebook-г МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНД бизнестээ ашиглаж сурна.

ФЭЙСБҮҮКИЙН СУРГАЛТЫН ТУХАЙ ТОВЧХОН

Холбоо барих